Stem in Beweging is actief op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en groei door lichaamsgericht stemwerk. Je holistisch laten horen, betekent met je hele lichaam te communiceren, spreken, klinken, luisteren, zingen en zich zelf te ervaren, om nieuwe deuren van je persoonlijkheid te ontdekken en te openen. Pas als we onszelf bewust en integer waarnemen, kunnen wij ons eigen presents en aanwezigheid relativeren en deze dan met succes gebruiken voor de communicatie.

 

werkervaring

Al meer dan 16 jaar ben ik werkzaam als freelance stemdocent voor verschillende onderwijsinstellingen zoals in het binnen-  en buitenland. In de loop der jaren heb ik op deze manier verschillende stemmodulen, workshops en cursussen voor allerlei soorten leerkrachten ontwikkeld en aangeboden. Naast leeropdrachten op het gebied van theateronderwijs aan der Hochschule Wien/Krems, ben ik ook aan het Unterrichtsministerium IFEN/Script in Luxemburg verbonden, waar ik lesmodulen voor het voortgezet onderwijs ontwikkel. Daarnaast geeft ik bij  Institut Européen de Chant Choral INECC, Luxembourg thematisch afwisselende stemworkshops en verzorg ik al jaren thematische teambuildings aan verplegend personeel van verschillende pleeg- en gehandicapten instellingen.

 

privélessen 

In mijn privélessen werk ik heel intuïtief en ga ik elke student daar afhalen waar hij/zij op dit moment persoonlijk staat. Soms loop je in je leven op bepaalde thema's vast, die je heel persoonlijk raken, waardoor je in een crisis of burn out situatie terecht komt. Je kunt er dan voor kiezen, om professioneel begeleid te worden.

 

Zo ben ik in de loop van de jaren met psychologen en therapeuten samen gaan werken, om clienten van hun via een andere ingangshoek of kijk - in contact te brengen met stemwerk. Vanuit bepaalde thema's je stem te laten horen - door te zingen, bewegen, ademen, klinken of zelf de resonans van klanken in je lijf te gaan voelen, kan ik je dichter bij je emoties en gevoelens brengen. Door uiting te geven aan je gevoel, kom je dichter bij jezelf en ervaart je de helende kracht van je eigen potential. Door deze proces aan te gaan, ben je in staat belangrijke thema's in je leven een nieuwe visie, kijk of verzoenlijke plek te geven. Gedurende het proces wordt er dus van twee kanten regelmatig naar jou persoonlijke ontwikkelingsproces gekeken, om uiteindelijk naar een tevredene afronding naartoe te gaan werken.

 

Deze reis te mogen begeleiden en getuige te mogen zijn, vindt ik enorm boeiend, omdat er vaak een bijzondere transformatie aan verbonden is. 

 

Verder ben ik als zangeres en performer betrokken bij verschillende projecten in het buitenland.

 

mijn doelgroepen zijn: zanger, leraar, spreekberoepen, koorzangers, musicus, toneelspeler, therapeuten, amateurs.

war divides music connects - to heal the wounds of war.

https://www.musicianswithoutborders.org

Kontakt:

Stimme in Bewegung

Annikki Scheu

Schoorl/Niederlande

Tel: +0031-727501964

www.stimmeinbewegung.eu

Email: info@stimmeinbewegung.eu