Stemtechniek voor sprekers

 

De stem is méér dan alleen een hulpmiddel of instrument. Het is het communicatiemiddel, dat samen met woordkeus, intonatie en modulatie de betekenis van het woord benadrukt of verfijnd. Een veilig gebruik van de stem zorgt ervoor dat deze duurzaam beschikbaar is zonder te worden beschadigd. In een extreme situatie leert u de stem effectiever te gebruiken waardoor buitensporige lasten afnemen. Daarom is het in soortgelijke spreekberoepen belangrijk, om de stem flexibel en gezond te onderhouden, om stemklachten te voorkomen.

 

Door de stem veelzijdig te laten klinken, spreken en ook zingend te ervaren, helpen de Roy Hart- techniek evenals de ATT- oefeningen, om je stem op een holististische en gezonde manier te benaderen en te ervaren. 

 

Waneeer wij met teksten werken speelt de persoonlijke houding, expressie, geluid, aanwezigheid en sereniteit een belangrijke rol als het echt erom gaat gehoord te worden. Om in een gesprek open, zeker en authentiek over te komen is het daarom belangrijk dat wij de vele resonantieruimtes in ons lichaam gaan ervaren om oude patronen te veranderen. De stem klinkt dan namelijk meer ontspannen en is bovendien veel aangenamer om naar te luisten. Tevens opent men een nieuw pad om beter met elkaar te communiceren. 

 

Onderwerpen

 • Activering en verdiepen van de adem door beweging
 • Ademhaling, adembeleving, adembewustzijn, reflektorische ademhaling
 • Hoe kom jij aan een volle stem met diepte zodat de zeggingskracht versterkt wordt?
 • Het midden van ons lichaam als vitaal centrum

De benadering van deelnemers is op een persoonlijk, speelse manier. Ik werk één op éen evenals in en een groep.

 

Zangtechniek

 • Mond, lippen, tong: hoe werkt het orkest van de modulatie?
 • Articulatie, uitspraak, volume, klinkers, medeklinkers
 • Open en beleef het gebruik van resonantiekamers
 • Optimaal gebruik van middenrif

 

Tekst werk

 • luisteren naar ontwerpen van teksten en subteksten: zetel van de stem, adempauzes, tempo, nadruk,    modulatie, lichaamstaal, expressie, houding, eigen uitvoering
 • Ruimtelijke aanwezigheid. Hoe bouw ik een brug van mezelf naar mijn publiek?
 • Benadering op speelse manier: individueel werken en als groep vanuit creativiteit, spontaniteit en structuur en vrije vorm

 

Uitvoering

 • 1-4 dagen á 3-6 uur per dag
 • Deelnemers 10 -20 

 

Kosten

Naar aanleiding van een vooraf gaand contact, mail of telefoongesprek worden de vraagstukken duidelijk bepaald en ontwikkel ik een bij u passend concept. De uitgewerkte offerte is dan afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeftes zodat deze workshop dag een onvergetelijke dag kan worden. 

 

Praktisch 

Neem mee: bewegingskleding, yogamat of deken, warme sokken en je openheid en vreugde om iets nieuws aan jezelf te ontdekken.